Dobrovoljno osiguranje PIO iznosi 150 KM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

pio

Na području koje pokriva Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Filijala Prijedor, do avgusta ove godine, registrovano je 141 aktivnih osiguranika po osnovu dobrovoljnog osiguranja.

U najvećem broju riječ je o licima koja imaju potebu da dopune radni staž, kako bi ostvarili pravo na penziju.

Zakon je od 2012. omogućio je da osiguranik u dobrovoljnom osiguranju može biti lice koje nije osigurano u obaveznom osiguranju uz uslove predviđene zakonom ako ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili Distrikta Brčko uz opštu zdravstvenu sposobnost i uslov da je starije od 15 i mlađe od 65 godina, ističu u prijedorskoj Filijali.

Po riječima direktora Dražena Vrhovca iznos uplate određuje se na osnovu prosječne plate u Republici Srpskoj prema Republičkog zavoda za statistiku i to u iznosu od 60 odsto prosječne bruto plate pomnožene sa 18,5 procenata važeće stope doprinosa, što iznosi oko 150 KM.

Po osnovu dobrovoljnog osiguranja u prvih osam mjeseci ove godine u Filijali Prijedor uplaćeno je ukupno 100.168 KM.

Autor: Kozarski vjesnik

Share.