Međunarodni sajam omladinskih nevladinih organizacija Prijedor 2011

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Međunarodni sajam omladinskih nevladinih organizacija Prijedor 2011-SONVO će se održati u petak 27. maja 2011. godine na prostoru malog gradskog trga. Osim nevladinih organizacija iz Prijedora, Novog Grada, Cazina, Laktaša i Kneževa, na sajmu će se predstaviti i NVO iz Srbije, Italije i sa Kosova. Organizator sajma je Agencija lokalne demokratije Prijedor, uz finansijsku pomoć Opštine Prijedor, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, Associazione Progetto Prijedor, Arcelor Mittal Prijedor i OSCE.
Osnovni cilj ovog sajma je promocija omladinskog aktivizma kroz umrežavanje omladinskih organizacija iz Jugo-istočne Evrope i zemalja EU međusobno i sa lokalnim i republičkim/državnim institucijama putem zajedničkih projekata kroz međunarodne fondove i stvaranje mreže omladinskih organizacija u regionu.
Podciljevi projekta su sledeći:
1.Rad, uspjehe i vizije mladih ljudi i omladinskih radnika iz omladinskih organizacija/grupa/saveza predstaviti odgovornima iz javnih institucija, republickih/državnih i međunarodnih institucija;
2.Informisati mlade ljude i omladinske radnike o različitim mogućnostima i okvirima pod kojima je moguće postići vrijedne i samoodržive projekte;
3.Umrežavanje omladinskih organizacija u Jugo-istočnoj Evropi kroz zajedničke instruimente i pozive za projekte za JI Evropu i EU zemlje.
4.Jačanje omladinskog sektora i rada na lokalnim nivoima JI Evrope i Italije;
5.Uspostavljanje lokalne radne grupe omladinskih organizacija koja će lobirati lokalne i republičke vlasti u cilju budućeg finansiranja omladinskih sajmova iz njihovih budžeta.

Program sajma:
11:00 Otvaranje promotivnih štandova omladinskih organizacija
12:00 Zvanično otvaranje sajma
12:15 – 14:00 Zabavni dnevni program: prezentacije omladinskih organizacija, sportsko takmičenje
13:00 – 16:00 Okrugli sto u prostorijama Omladinskog Savjeta Opštine Prijedor: Omladinska politika i namicanje sredstava za omladinske projekte
20:00 – 22:00 Koncert muzičkih bendova iz Prijedora i Trenta
Foto – ALD Prijedor

Share.