Milion i po dolara za regionalnu sanitarnu deponiju

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prijedor bi do kraja 2012. godine trebalo da dobije regionalnu sanitarnu deponiju na brdu Kurevo koja će biti finansirana kreditom Svjetske banke od 1,5 milion američkih dolara, a koja će, osim ove, pokrivati i susjedne opštine Kozarska Dubica, Novi Grad i Oštra Luka.

Finansijski direktor „Komunalnih usluga“ Prijedor Slobodan Gajić izjavio je da je ovo preduzeće, kao nosilac poslova, organizaciono, tehnički i kadrovski osposobljeno da u predviđenom roku realizuje projekat.

„Idejno rješenje je urađeno, ove godine će biti raspisani međunarodni tenderi za izradu i realizaciju neophodnih projekata, a već je raspisan tender za nabavku mašina i postrojenja za šta je predviđeno 715.000 dolara“, naveo je Gajić.

Za izradu finalnog projekta deponije, hidrantske, telekomunikacijske i elektro mreže, ograde deponije i izbor konsultantske kuće, namijenjeno je 245.000 dolara.

Za realizaciju ovih poslova, kao i za zemljane radove, sanaciju deponije, rekonstrukciju pristupnih i manipulativnih puteva, izgradnju ulazno-izlazne zone, temelje za kolsku vagu i kontejnere za smještaj radnika predviđeno je 510.000 dolara, a za ostale operativne troškove 100.000 dolara.

Izvor: SRNA

Share.