Ministar Lipovac u Prijedoru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac je boravio u radnoj posjeti Prijedoru tokom koje je razgovarao sa načelnikom Markom Pavićem te načelnicima Kozarske Dubice i Oštre Luke Ninom Jauzom i Drenom Kuridžom. Glavna tema razgovora sa delegacijom Vlade RS na čelu sa ministrom Lipovcem bila je nadoknada šteta od junskih poplava te je zaključeno da treba tražiti dugoročna rješenja za održavanje i izgradnju objekata za zaštitu od poplava pa je predloženo da se opštinama što prije obezbijede operativna sredstva kako bi sanirale prioritete. Ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac je nakon sastanka sa načelnicima ove tri opštine rekao da će prenijeti Vladi RS prijedlog da opštinama dodijeli nadoknadu, a da oni odluče o prioritetima u koje će ulagati sredstva.
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić je istakao da su ove tri opštine u junskim poplavama pretrpjele velike štete, s tim da Prijedor ima problema s izlivanjem voda dva do tri puta godišnje. „Smatramo da je korisnije više sredstava ulagati u zaštitu od poplava nego po nekoliko puta godišnje sanirati posljedice“, rekao je Pavić, dodajući da će prijedorska opština izvršiti reviziju šteta procijenjenih na 2.4 miliona KM i konačnu verziju dostaviti Vladi RS. Načelnik Kozarske Dubice Nino Jauz je rekao da je prioritet za ovu opštinu čišćenje Gornjeg i Donjeg obodnog kanala, te da ohrabruje najava Vlade RS da će uskoro početi radovi na ovim objektima. Jauz je dodao da su junske poplave Kozarskoj Dubici nanijele štetu veću od 10 miliona KM, od čega se značajan dio odnosi na infrastrukturu, te da je opština u saradnji sa republičkom Direkcijom za vodoprivredu uradila niz mjera da bi podigli nivo zaštite od poplava. Načelnica opštine Oštra Luka Drena Kuridža navela je da su poplave u ovoj opštini na infrastrukturi načinile procijenjenu štetu od 180.000 KM, a na poljoprivrednim usjevima 670.000 KM.
Pomoćnik ministra poljoprivrede RS za sektor voda Mihajlo Stevanović je izrazio zadovoljstvo što je sa načelnicima razgovarano o preventivnim mjerama i smanjenju rizika od poplava. Stevanović je rekao da će narednih sedam dana konsultant Evropske investicione banke obići slivna područja rijeka na kojima će sagledati stanje objekata za zaštitu od spoljnih voda, kao što su nasipi, obodni kanali i crpne stanice, i objekte za zaštitu od vodotoka, te predložiti uređenje i regulaciju vodotoka. Stevanović je dodao da Vlada RS od Evropske investicione banke traži oko 35 miliona evra za ove namjene i sanaciju dijela infrastrukture. Sastanku su prisustvovali i predstavnici ministarstva saobraćaja i veza RS, industrije, energetike i rudarstva i ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, te direktor Republičke uprave civilne zaštite.

Share.