Nova sjednica SO Prijedor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor, prim.dr. Azra Pašalić je za sutra, četvrtak 24.06.2010. godine, zakazala XVIII sjednicu Skupštine opštine Prijedor sa početkom u 10 časova. Na Dnevnom redu će se naći 16 tačaka a sjednica će početi verifikacijom mandata poslaniku SNSD-a Aleksandru Drljači. Nakon Aktuelnog časa odbornici će razmatrati Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije na području opštine Prijedor te Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone Čirkin Polje u Prijedoru-Sekcija I. Govoriće se i o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamenika Prijedor za 2009.godinu, Izvještaju o aktivnostima za izvršenje Akcionog plana za romsku populaciju u opštini Prijedor te Prijedlogu mjera za poboljšanje populacione politike u Opštini Prijedor. Odbornici će biti upoznati i sa Informacijom o radu Poreske uprave RS, područni centar Prijedor, Informacijom o obnovi infrastrukture u povratničkim i izbjegličkim naseljima i ulaganja u održiv povratak, Informacijom o stanju, potrebama i perspektivama lica sa posebnim potrebama, Informacijom o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata koje treba realizovati u 2010.godini prema Strategiji razvoja opštine Prijedor 2008-2013 godina, Informacijom o proljetnoj sadnji i sjetvi na području opštine Prijedor i Informacijom o stanju pčelarstva na području opštine Prijedor. Na kraju zasjedanja opštinskog parlamenta biće riječi o Prijedlogu Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine: Komisija za nagrade i priznanja, Komisije za mjesne zajednice, Komisije za društveni položaj žene i ravnopravnost poslova i Odbora za socijalnu zaštitu.

Share.