Novi sadržaji u Nacionalnom parku Kozara-Lokaliteti pristupačniji turistima

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mnogi lokaliteti i izletišta u okviru Nacionalnog parka „Kozara“ poznati su, uglavnom, domaćem stanovništvu i planinarima. Turistima, osim Mrakovice sa spomenikom kozarskoj epopeji, daleko manje. Stoga se što veći broj lokaliteta nastoji približiti posjetiocima. U tom kontekstu je i izgradnja pješačke staze na izletištu Stara pilana, koja vodi do kapele vezane za legendu o nesretnoj ljubavi dvoje mladih, rekao je direktor Dragan Romčević.

– Ovaj projekat je, uz podršku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica i opštine Prijedor, uspješno realizovan. Nadzor nad provođenjem Projekta vršila je Direkcija za obnovu i razvoj i, koliko smo upoznati, sve proteklo kako treba. Mi smo u Nacionalnom parku zadovoljni ovim i sličnim projektima, jer nastojimo da konstantno, stalnim aktivnostima i stalnim povećanjem sadržaja, učinimo Nacionalni park što podesnijim za boravak turista i da svi koji dolaze, nađu ponešto za sebe – rekao je Romčević.

Na ovom lokalitetu predstoji još postavljanje osvjetljenja, klupa i kontejnera za smeće, te uređenje prostora za loženje vatre. Nedavno je u okviru Parka postavljen i vidikovac na poznatom Mitrovića kamenu, a u toku je i realizacija projekta o prekograničnoj saradnji, pod nazivom „Biciklom za turizam bez granica“, koji se finansira sredstvima IPA fondova Evropske unije.

– Biciklistička staza će ići od Mrakovice do manastira Moštanica, a zatim se nastavlja dalje do Kozarske Dubice, Jasenovca, pa u Hrvatskoj kroz Lonjsko polje. Ovo smo uradili zajedno sa Parkom prirode „Lonjsko polje“ i sa Sisačko-moslovačkom županijom, turističkim organizacijama opštine Prijedor i Kozarska Dubica, a uz podršku Lokalne agenice za razvoj „Preda-PD“. Ovo nam je, svakako, značajno iskustvo u prekograničnoj saradnji i mi ćemo ovu saradnju, nadamo se, nastaviti i dalje – rekao je Romčević i dodao da, pored izgradnje infrastrukturnih objekata, planiraju I postavljanje info-tabli, koje bi posjetioce informisale o što većem broju sadržaja koji se nude.

Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – GradPrijedor.com

Share.