Obavještenje za planinarska društva i ostale organizacije koje svojim aktivnostima djeluju na području Nacionalnog parka Kozara

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Obavještavamo Vas da ste sve Vaše buduće aktivnosti na području JU Nacinalni park „Kozara“ dužni pismenim putem prijaviti našoj administrativnoj službi 15 dana prije vršenja istih.

Po zakonskim i podzakonskim propisima JU Nacionalni park „Kozara“ sva planinarska, izviđačka, ekološka i druga udruženja dužna su da usklade svoje aktivnosti sa tim propisima koji nalažu da na području NP bez pismene saglasnosti JU Nacionalni park „Kozara“ ne mogu vršiti sljedeće aktivnosti: uređenje ili markiranje staza, organizovanje raznih takmičenja, škola, kampova, pohoda i drugih sličnih manifestacija.

Takođe slična sportska udruženja ili druge organizacije građana koje planiraju u svojim aktivnostima koristiti prostor Parka, kao mjesto tih aktivnosti ili gdje prostor Parka koriste kao tranzit (reli takmičenja svih oblika, razne transferzale, rute, i sl.) dužni su te aktivnosti prijaviti i vršiti ih isključivo uz pismenu saglasnost JU Nacionalni park „Kozara“.

Javna ustanova Nacionalni park „Kozara“

Share.