Odluku o grijanju treba uskladiti sa odlukom Ustavnog suda RS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Skupština opštine Prijedor na julskom zasjedanju donijeće novu odluku o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i o isporuci toplotne energije, budući da je jedan član važeće odluke osporio Ustavni sud Republike Srpske, rekao je šef kabineta načelnika opštine Prijedor Dragutin Rodić. „Ova odluka na snazi je od 2006. godine i tokom primjene pokazala je neke nedorečenosti. Zbog toga smo već počeli pripremu nove odluke, tako da je posljednja odluka Ustavnog suda RS o tome došla u pravo vrijeme“, rekao je Rodić. On je dodao da će nova odluka biti izmijenjena u odnosu na važeću u više segmenata, ali da će svakako biti usklađena sa odlukom Ustavnog suda RS. Direktor prijedorske „Toplane“ Dragan Savanović rekao je da je Ustavni sud RS ustanovio proceduralni nedostatak koji nije teško ispraviti i da se novi akt, koji će donijeti Skupština opštine Prijedor, neće bitno razlikovati u sadržaju od važećeg. „Očekujemo da rukovodstvo Toplane svakako učestvuje i u pripremi nove odluke koja je u nadležnosti lokalne vlasti“, rekao je Savanović. Ustavni sud RS utvrdio je u srijedu da član 9 Odluke o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije-prečišćeni tekst, koju je donijela Skupština opštine Prijedor, nije u saglasnosti sa Ustavom RS i Zakonom o upravi i lokalnoj samoupravi. Osporenom odredbom propisano je da opšte i tehničke uslove za isporuku toplotne energije, kao i režim grijanja, propisuje „Toplana“ uz saglasnost načelnika opštine, a Zakonom o upravi i lokalnoj samoupravi nije predviđena mogućnost da Skupština opštine davaocu komunalne usluge prenese ovlaštenja da obezbjeđuje organizovano obavljanje djelatnosti i da svojim opštim aktima propisuje uslove i način isporuke toplotne energije. Ustavni sud RS ocjenjivao je ustavnost osporene odluke na prijedlog Zajednice za upravljanje zgradom u ulici Žarka Zgonjanina 13 i 15 u Prijedoru.

Share.