Održana sjednica SO Prijedor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Prijedoru je juče održana XVIII sjednica Skupštine opštine Prijedor na kojoj se raspravljalo o 15 tačaka Dnevnog reda. Nakon što je verifikovan mandata poslaniku SNSD-a Aleksandru Drljači, načelnik opštine Marko Pavić je odgovarao na pitanja odbornika u sklopu Aktuelnog časa. Nakon kraćih ili dužih rasprava usvojeni su Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone Čirkin Polje u Prijedoru-Sekcija I i Izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamenika Prijedor za 2009.godinu. Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o aktivnostima za izvršenje Akcionog plana za romsku populaciju u opštini Prijedor te Prijedlog mjera za poboljšanje populacione politike u Opštini Prijedor. Odbornici su upoznati sa Informacijom o radu Poreske uprave RS, područni centar Prijedor, Informacijom o obnovi infrastrukture u povratničkim i izbjegličkim naseljima i ulaganja u održiv povratak, Informacijom o stanju, potrebama i perspektivama lica sa posebnim potrebama, Informacijom o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata koje treba realizovati u 2010.godini prema Strategiji razvoja opštine Prijedor 2008-2013 godina, Informacijom o proljetnoj sadnji i sjetvi na području opštine Prijedor i Informacijom o stanju pčelarstva na području opštine Prijedorm najon čega su one i usvojene.

Share.