Otklonjena prepreka za izgradnju industrijske zone Celpak

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija da pripremi i dostavi prijedlog odluke kojom se pravo vlasništva RS nad imovinom bivše Fabrike celuloze i papira „Celpak“ prenosi na opštinu Prijedor bez naknade. Time će biti otklonjena i posljednja prepreka za izgradnju prve industrijske zone „Celpak“, gdje je dio zemljišta privatizovan i gdje posluje 15 subjekata sa 80 zaposlenih, a za kupovinu zemljišta trenutno je zainteresovano još 9 subjekata. Riječ je o vlasništvu nad neizgrađenim građevinskim zemljištem površine 93 363 metra kvadratna, te nad izgrađenim građevinskim zemljištem i bivšoj upravnoj zgradi fabrike nad kojom je izvršen stečaj. Opština Prijedor obavijestila je Vladu RS da ona ne može prihvatiti plaćanje naknade za prenos prava vlasništva, a pozvala se na Akcioni plan podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u RS od 2009. do 2013. godine koji je Vlada RS usvojila 2009. godine. Vlada RS je još u julu 2009. godine donijela Zaključak o prenosu prava vlasništva, a opština Prijedor dostavila je Studiju izvodljivosti industrijske zone koju su pozitivno ocijenili Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jer je jasno pokazana ekonomska i društvena opravdanost razvoja Poslovne zone „Celpak“. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS i opština Prijedor dogovorili su se da se „Elektrokrajina“ zaduži kod Investiciono-razvojne banke RS kreditom od 1.5 miliona KM kojim bi se rekonstruisala visokonaponska elektro mreže u industrijskoj zoni „Celpak“. Opština Prijedor do kraja 2013. godine trebalo bi da dobije pet poslovnih, industrijskih i slobodnih zona čiji zadatak je da privlačenjem domaćih i stranih investitora omoguće zapošljavnje, poboljšaju privrednu strukturu i povećaju standard građana. Osim „Celpaka“, riječ je o zonama na lokacijama Čirkin Polje, Baltine Bare, Paljuge u Omarskoj i Kamičani.
SRNA

Share.