Podrška projektima samozapošljavanja u Prijedoru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Agenciji za lokalni ekonomski razvoj „Preda-PD“ u Prijedoru počela je petodnevna obuka iz poslovnog planiranja, u okviru dva projekta koja finansira opština Prijedor. Obuka se realizuje u sklopu projekata „Podsticaj samozapošljavanju“ i „Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene“. Predviđeno je da nakon obuke iz oblasti poslovnog planiranja i vođenja biznisa kandidati izrade vlastiti biznis plan. Direktor Agencije „Preda-PD“ Mišo Reljić rekao je da će kandidati potom biti ocijenjeni, te među njima odabrani oni kojima će biti dodijeljena sredstva. „Ovo je četvrta godina da naša agencija zajedno sa opštinom Prijedor provodi projekat kojim podstiče preduzetničke ideje i daje podršku pokretanju novih biznisa dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima, ali isključivo u proizvodnim i privrednim djelatnostima“, naveo je Reljić. Budžetom opštine Prijedor za 2012. godinu odobreno je 150.000 KM za realizaciju projekta „Podsticaj samozapošljavanju“, od čega su planirana sredstva po jednom korisniku od 3.000 KM do 5.000 KM. Za realizaciju projekta „Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene“ odobreno je 22.000 KM, ili 4.000 KM po jednoj korisnici. Tokom prošle godine opština Prijedor finansijski je podržala ukupno 19 korisnika od čega u okviru projekta preduzetničke inicijative dvije žene.
SRNA

Share.