Podržati proizvodnju štednih sijalica u Prijedoru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija da sa Investiciono-razvojnom bankom RS razmotri mogućnost finansijske podrške pokretanju proizvodnje štednih sijalica u Prijedoru za koju ukupna investicija iznosi 6.650.000 KM. Kanadska firma „Tesla digital inc“ odabrala je opštinu Prijedor kao ponuđača najpovoljnijih i najkonkretnijih uslova, osnovala preduzeće „Tesla digital NRS“ sa sjedištem u gradu na Sani i obezbijedila 4 miliona KM, dok od Vlade RS očekuje podršku za 2 miliona KM povoljnog kredita kod IRB-a RS. Opština Prijedor investitoru je ponudila povoljnu lokaciju u krugu preduzeća „Autotransport“ sa proizvodnom halom od 2.468 kvadratnih metara i upravnom zgradom od 880 kvadratnih metara po cijeni od 2 KM po kvadratu, s tim da plaćanje zakupa počne mjesec dana nakon pokretanja proizvodnje, da je period zakupa najmanje 5 godina i da investitor ima mogućnost da otkupi ove, a po potrebi i dodatne poslovne prostore. Učešće opštine Prijedor u infrastrukturi iznosiće 300.000 KM gdje se obavezala da dovede struju do objekta i da dijelom učestvuje u sanaciji obejkta. Investitor bi u prvoj fazi zaposlio 75 radnika. Očekuje se proizvodnja 8 miliona sijalica godišnje s postepenim povećanjem proizvodnje i do 20 miliona komada što će, prema planovima, za 5 godina povećati broj zaposlenih na 1.000. Procjenjuje se da će godišnja dobit iznositi 9,6 miliona KM, predviđeni period investicije je dvije godine, a period povrata investicije očekuje se za dvije godine. Tržište je već obezbijeđeno preko više sklopljenih ugovora matične kanadske firme sa gradom Vindzor, u kojem joj je sjedište, sa Vladom Njemačke, sa Folks Dojč bankom, sa farmaceutskim kućama u Njemačkoj i sa drugim internacionalnim kompanijama. Riječ je o proizvodnji LED sijalica koje štede 90 odsto energije, ne sadrže živu, traju do 20 puta duže, ne zagrijavaju se i prave se od plastičnog materijala koji se u potpunosti može reciklirati.
SRNA

Share.