Pojedini roditelji ne plaćaju smještaj djece u vrtiću

Direktorica Dječijeg vrtića „Radost“ Dušanka Božić je na početku nove školske godine u ovoj predškolskoj ustanovi uputila apel roditeljima koji mjesecima ne plaćaju boravak svoje djece u vrtiću da izmire svoja dugovanja kako njihova djeca ne bi u ovoj ustanovi boravila na štetu druge djece. „Ako se kvalitetna ishrana i higijena za 400 djece može dobiti za 120 KM mjesečno, a onda za dvadesetak djece roditelji ne plaćaju, znači li to da smo od djece čiji roditelji plaćaju nešto oduzeli? To se ne smije dešavati“, rekla je Božićeva. Ona je dodala da je upravi vrtića na raspolaganju i najradikalnija mjera a radi seo skidanju sa evidencije djeteta čiji roditelji su dužnici i popunjavanje tog mjesta djetetom koje ili nije prošlo na konkursu ili su ga roditelji prijavili po isteku konkursa. „Međutim, roditeljima dužnicima ipak dajemo rok do kraja kalendarske godine da izmire dug uz redovno plaćanje usluge za tekuće mjesece, a samo smo u maju i junu intenzivirali naplatu od roditelja čija djeca će na jesen u školu kako njihov dug ne bi ostao neizmiren“, rekla je Božićeva koja je navela da je rok za plaćanje vrtića, prema ugovoru koji roditelji sklapaju sa ovom ustanovom, 10. u mjesecu za prethodni mjesec. „Zar to nije dovoljan rok? U momentu kad je roditelj dužan da plati uslugu, dijete je već uveliko potrošilo i hranu i higijenu za taj mjesec za koji se usluga plaća“, pojasnila je Božićeva.
Prema njenim riječima, naplativost usluga u prošloj godini veća je od 90 odsto, ali je konstantno desetak roditelja djece raznih uzrasta koji mjesecima ne plaćaju vrtić. „O povećanju cijene ne razmišljamo, jer realnih pokazatelja za to nema“, ponovila je Božićeva. Ona je dodala da za povlaštene kategorije djece učešće od 120 KM mora platiti onaj ko povlasticu daje, bilo da su to Ministarstvo prosvjete i kulture RS, opština, centri za socijalni rad ili neke druge organizacije, ustanove ili udruženja, ističući da povlastice ne mogu ići na teret vrtića. U novu školsku 2010/11. godinu od 1. septembra kreće 350 djece u 15 vaspitnih grupa i to u matičnom objektu 10 grupa, u objektu „Ðurđevak“ na Urijama tri i po jedna grupa u objektima „Cvrčak“ na Pećanima i „Palčić“ u Omarskoj.