Predstavljena kampanja Biraj ravnopravno

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisija za društveni položaj žene i ravnopravnost polova opštine Prijedor organizovala je aktivnost podjele propagandnog materijala u okviru kampanje „Biraj ravnopravno“ koji provodi Gender centar Republike Srpske. Predsjednica Komisije Azra Pašalić potvrdila je da je cilj kampanje povećanje svijesti javnosti o značaju većeg učešća žena u političkom i javnom životu odnosno predstavljanju na svim nivoima vlasti u RS i BiH. „Ova akcija je naišla na dobar odziv kod članica brojnih nevladinih organizacija i političkih partija koje su preuzele dio aktivnosti oko upoznavanja građana sa ciljevima kampanje“, rekla je Pašalićeva. Ona je dodala da je veoma bitno da se na ovaj način građanima skrene pažnja da na predstojećim izborima glasaju ravnopravno za žene i muškarce.
„Žene su veoma malo zastupljene u organima vlasti, tako da se i pored zakonski propisanog okvira od 40 odsto, žene zastupljene sa nekih 20 odsto i to najčešće u zakonodavnoj, a vrlo malo u izvršnim organima vlasti“, rekla je Pašalićeva. Potpredsjednica opštinske Komisije za ravnopravnost polova Vesna Jelača je poručila svih ženama da prvo izađu na izbore, da učestvuju u biranju i da pri tom obrate pažnju na žene kandidatkinje na listama svih političkih partija.

„Veoma često žene glasaju za muškarce i ovom prilikom ih pozivamo da svoj glas daju ženama kandidatkinjama“, poručila je Jelača. Predsjednica Udruženja žena „Teodora“ Snježana Latinčić je istakla da je uključivanje ove nevladine organizacije bilo s namjerom da se poveća svijest javnosti kako bi što više žena bilo u političkom i javnom životu i u RS i u BiH.

Share.