Prevencija maloljetničke delinkvencije u školama

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U sklopu realizacije projekta CJB Banja Luka pod nazivom „Prevencija maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama“ pripadnici svih Policijskih stanica na području ovog Centra sa početkom nove školske 2010/11 godine nastavljaju sa edukacijom učenika, nastavnog osoblja i roditelja na teme: prevencija maloljetničke delinkvencije(prevencija nasilja na školskim priredbama, maloljetnici i javni red i mir, maloljetnici i oružje, maloljetnici i kockanje, te zaštita od delikventnog ponašanja); prevencija vršnjačkog nasilja među djecom; prevencija zloupotrebe duvanskih proizvoda, droga i alkohola i prevencija zlostavljanja putem Interneta sa akcentom na mrežu Facebook, pedofiliju i druge opasnosti kojima su djeca i mladi izloženi na Interentu i drugim globalnim informacionim mrežama. Prvo od više predavanja na ove teme, na području Ljubije biće održano od strane policijskih službenika Policijske stanice Ljubija u petak, 24. septembra u Osnovnoj školi „Mladen Stojanović“ u Ljubiji sa početkom u 12.20 časova. Naredne sedmice, predavanje će biti održano u područnom odjeljenju ove škole u Miskoj Glavi u srijedu, 29.09. sa početkom u 10.40 časova te isti dan u OŠ „Mladen Stojanović“ u 12.20 časova.

Share.