Prijedor domaćin 6.Konferencije poslovnih inkubatora BiH

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U organizaciji Agencije za ekonomski razvoj „Preda – PD“ u Prijedoru će se sutra i prekosutra održati Šesta konferencija poslovnih inkubatora BiH. Cilj konferencije je predstavljanje prepreka i razvojnih mogućnosti za malo i srednje preduzetništvo na području BiH, te upoznavanje javnosti BiH i učesnika Konferencije sa iskustvima inkubatora u BiH i Srbiji i planovima za 2011. godinu. Program prvog dana Konferencije namijenjen je samo članovima Mreže poslovnih inkubatora BiH, a predviđa analizu postojećeg stanja inkubatora, ažuriranje Strategije inkubatora za naredni period i metodologiju vrednovanja rezultata njihovog rada. Za drugi dan Konferencije predviđeni su zvanično otvaranje i razmatranje stanja poslovnih inkubatora u BiH i rezultata provođenja Strategije od aprila prošle do aprila ove godine, te izlaganja o temama „Razvoj poslovnih inkubatora i preduzetničkih zona u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja“, „Podrška razvoju preduzetničke infrastrukture tokom 2010. godine u FBiH“, „Aktivnosti Vlade RS na razvoju preduzetničke infrastrukture tokom 2010. godine“ i Funkcionisanje Mreže biznis inkubatora Srbije“. Učesnici konferencije biće predstavnici poslovnih inkubatora BiH, lokalne samouprave, entitetskih ministarstava i međunarodnih organizacija.
SRNA

Share.