Procijenjena šteta od junskih poplava

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić potvrdio je da je komisija za procjenu šteta od junskih poplava završila rad i da su štete procijenjene na oko 2.387.000 KM. „Štete koje su pretrptjeli građani na stambenim objektima procijenjena je na oko 1.444.000 KM, a na privatnim stambenim objektima i na putevima 942.000 KM .Već po pravilu najveće su štete u naselju Tukovi, gdje se izlila rijeka Sana, ali i u naselju Orlovača gdje već decenijama stanovnici imaju problema sa izlijevanjem Miloševice“, kazao je Pavić. On je potvrdio da je od obećanih sredstava na ime pomoći Vlada Republike Srpske doznačila 200.000 KM. „To je interventna pomoć i mi očekujemo još novca, mada smo i iz opštinskog budžeta već izdvojili sredstva na ime hitnih intervencija i sanacije objekata i putnih pravaca kako bi ih ponovo stavili u funkciju“, rekao je Pavić. Prema njegovim riječima, problem poplava na području prijedorske opštine je konstantan, tako da određena stambena naselja budu plavljena i po nekoliko puta godišnje, tako da opštinska administracija, svjesna toga, već uveliko radi na njegovom rješavanju ili bar ublažavanju. „Mi smo započeli uz pomoć Vlade RS sa sanacijom korita rijeka Gomjenice i Miloševice. Riječ je o radovima na regulaciji oko 4.5 kilometra korita rječice Miloševice i oko 500 metara korita Gomjenice, čija je vrijednost 1.9 miliona KM koje će finansirati Vlada Republike Srpske preko Direkcije za vode RS“, rekao je Pavić dodajući da su radovi i prekidani, ali da je rezultat početnim radova već djelimično ublažio štete koje nastaju od poplava u ovom dijelu opštine. „Moramo priznati da je i ovo što je do sada urađeno spasilo jedan dio naših naselja, tako da štete od poplava nisu ni približno velike kao ranijih godina“, rekao je Pavić. Da bi se kvalitetno riješio ovaj problem na području čitave opštine, prema Pavićevim riječima, potrebna su daleko veća sredstva. „Riječ je o daleko većem i značajnijem zahvatu na zaštiti naselja Tukovi gdje bi trebali izgraditi nasip na Sani, a vrijednost tih radova je procijenjena na oko 50 miliona KM i za sada nema sredstava za regulaciju ovog dijela rijeke Sane“, rekao je Pavić.
Opština Prijedor

Share.