Pušten u rad Infobox

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dana 13.12.2010. godine u Osnovnom sudu u Prijedoru je pušten u rad INFOBOX čime se strankama olakšava pristup podacima koji su najčešćim predmetom interesovanja. INFOBOX je smješten u holu suda i njime se mogu koristiti sve stranke i posjetitelji suda a informacije koje se mogu dobiti putem istoga se nalaze na slijedećim Internet adresama:
– web prezentacija Osnovnog suda u Prijedoru http://ossud-prijedor.pravosudje.ba
– web prezentacija Ministarstva pravde Republike Srpske Elektronska zemljišna knjiga Republike Srpske http://www.ezkrs.net i
– internet adresa za Uvid u predmete putem interneta na http://pravosudje.ba/predmeti.

Napominje se da podatke o sudskim predmetima na ovaj način može ostvariti samo osoba kojoj je sud po njegovom zahtijevu izdao Jedinstveni pristupni kod (JPK) i koja zna tačan broj sudskog predmeta (BSP).

Izvor: ossud-prijedor.pravosudje.ba

Share.