Sindikalci sa inspektorima kontrolisaće nesavjesne poslodavce

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uspostavljanje novog organa, koordinacionog tijela koje bi bilo spona između inspektorata, privredne komore, sindikata, udruženja poslodavaca i vlade osnovni je razlog zbog kojeg se ide u izmjene i dopune zakona o inspekciji koji je donesen 2010. godine, izjavio je juče pomoćnik direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Zoran Mikanović.

„Formiraće se odbor za inspekcijska pitanja u sastavu inspektorata, ali kao nezavisno tijelo koje bi koordinisalo način rada“, rekao je Mikanović novinarima u Prjiedoru gdje je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama Republike Srpske.

Prema njegovim rjiečima, druga važna novina, a sa ciljm što transparentnijeg rada inspektora, jeste uvođenje predstavnika sindikata u inspekcijsku kontrolu koja se vrši na zahtjev radnika i koja se odnosi na povredu prava iz radnog odnosa.

„Na ovo smo se odlučili zato što, nažalost, najviše imamo zahtjeva za zaštitu prava iz radnih odnosa. Predstavnik sindikata će u svakom slučaju imati priliku da vidi da inspektor uradi svoj dio posla, da konstatuje sve u čemu se sastoji povreda prava, da preduzme sve ono što je zakonom o radu i kolektivnim ugovorom propisano, ali u tim slučajevima poslodavac ili neće ili ne može da izvrši sve obaveze prema radniku“, naveo je Mikanović.

On je podsjetio da poslodavcu koji se ogluši o naloge inspektora slijedi prekršajna prijava, ali da je za poslodavca koji se ogluši o presudu suda propisana kazna zatvora.

Mikanović je dodao da izmjene i dopune zakonsa predviđaju i ubrzani postupak otlanjanja nepravilnosti koje inspektor ustanovi prilikom kontrole, u situacijama kada je to moguće.
SRNA

Share.