Sutra 31. zasjedanje lokalnog parlamenta, na redu usvajanje budžeta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za ponedjeljak, 12.12.2011. godine, zakazala 31. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10:00 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 14 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o najvažnijim tačkama koje se tiču opštinskog budžeta za narednu godinu. Očekuje se da će Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2012.godinu kao i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2012.godinu izazvati veliko zanimanje kako odbornika tako i prijedorske javnosti. Biće govora i o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prijedor za 2012.godinu, Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sane i Gomjenice na urbanom području Prijedora-Sekcija 1 i Sekcija 2, Prijedlogu Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sane i Gomjenice na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2 kao i o Prijedlogu Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 3). U nastavku 31. zasjedanja lokalnog parlamenta pred odbornicima će se naći Prijedlog Odluke o Opštinskim administrativnim taksama, Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor, Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Prijedor. Pri kraju posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja raspravljaće se i o Izvještaju o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“, Informaciji o realizaciji Projekta u povratničkim, izbjegličkim i romskim naseljima te o Referatima iz imovinsko-pravne oblasti.
Foto – arhiva

Share.