Više registrovanih nego odjavljenih radnji

Za prvih sedam mjeseci ove godine u Prijedoru je više registrovano novih radnji nego što je odjavljeno postojećih, pokazuju podaci opštinskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. U pomenutom periodu je registrovano 139 novih radnji, a odjavljena 121 postojeća. I među novoregistrovanim i među odjavljenim najviše je onih koje se bave ugostiteljstvom, zatim trgovinom i zanatstvom. Ovo Odjeljenje, međutim, ne raspolaže podacima koliko je u novim radnjama zaposleno radnika odnosno koliko ih je ostalo bez posla u odjavljenim. Opština Prijedor bilježi oko 2000 registrovanih radnji od kojih se većina bavi trgovinom i ugostiteljstvom.