Za Nacionalne parkove Kozara i Sutjeska još 700.000 KM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Iz budžeta Republike Srpske za 2011. godinu, pored planiranih 1,1 milion KM, trebalo bi da bude izdvojeno još 700.000 KM koliko nedostaje za nesmetano funkcionisanje nacionalnih parkova, i to 300.000 KM za „Kozaru“ i 400.000 KM za „Sutjeska“. Novac će biti preusmjeren sa budžetske stavke za radove i aktivnosti u okviru proste reprodukcije privatnih šuma za koje je Odlukom o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava za šume za 2011. godinu predviđeno 1,5 milion KM. U zajedničkoj informaciji ministarstava za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, trgovine i turizma, te poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koju je Vlada RS razmatrala na svojoj sjednici, podsjeća se da je Zakonom o nacionalnim parkovima, osim sanitarne, zabranjena sječa šume u nacionalnim parkovima, što je prouzrokovalo probleme u finansiranju nacionalnih parkova. O tim problemima u Banjaluci su 12. jula razgovarali resorni ministri Srebrenka Golić, Gorana Zlatković i Miroslav Milovanović sa saradnicima, direktori nacionalnih parkova „Kozara“ i „Sutjeska“ Dragan Romčević i Zoran Čančar i tadašnji direktor Javnog preduzeća „Šume RS“ Neđo Ilić. „Svi učesnici sastanka su se saglasili da je Zakon o nacionalnim parkovima u potpunosti primjenjiv i usglašen sa smjernicama i evropskim direktivama, te da nije potrebno raditi izmjene i dopune Zakona kojima bi se dozvolila redovna sječa šume u nacionalnim parkovima“, podsjeća se u informaciji koju je danas razmatrala Vlada RS. Savez sindikata RS ranije je inicirao izmjenu člana 11. Zakona o nacionalnim parkovima kako bi se dozvolila sječa šume, bar za određeno vrijeme, ali je ona u Narodnoj skupštini RS odbijena.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Share.