Za podršku povratku i za održiv povratak opština namijenila 80.000 KM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Prijedor raspisala je javni poziv za korištenje sredstava za podršku povratka iza održivi povratak za šta je iz ovogodišnjeg budžeta namijenjeno 80.000 KM. Po 20.000 KM predviđeno je za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica, nabavku plastenika, nabavku steonih junica i izgradnju ili adaptaciju štala, a maksimalan iznos po korisniku je 2.000 KM. Komisija za dodjelu budžetskih sredstava za podršku povratku i održivi povratak može povećati ili smanjiti stavke u zavisnosti od broja prijavljenih korisnika. Pravo učešća imaju povratnici opštine Prijedor koji do sada nisu dobili sredstva iz ovog programa, a koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije naznačene u javnom pozivu. Prijave, obrasci i sve potrebne informacije se mogu dobiti na Info pultu Opštine Prijedor.
SRNA

Share.