Za sredstva NATO Trust fonda apliciralo 167 demobilisanih vojnih lica

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sa području Prijedora 167 demobilisanih vojnih lica apliciralo je za sredstva iz NATO Trust fonda, rekao je Dragan Komljenović, član projektnog tima Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor-PREDA. „Vrijednost pojedinačnih grantova kreće se između 4000 i 5000 KM, a u najvećem broju slučajeva korisnici su dobijena sredstva namjenili za zanatski sektor i poljoprivrednu djelatnost“, rekao je Komljenović. On je naglasio da je PREDA spremna da bivšim vojnicima, koji su u reformi odbrane ostali bez službe, pruži svu vrstu pomoći iz poslovnog planiranja radi pokretanja vlastitog biznisa. PREDA je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije organizovala seminar o temi „Prednosti klasterizacije“ s ciljem da upozna korisnike „Trust fonda“ s mogućnostima povezivanja i udruživanja u klastere, jačanjem pozicije na tržištu, te pravnim procedurama prilikom osnivanja zanatskih radnji i preduzeća.

Share.