Mr Dražen Vrhovac

Biografija: Dražen Vrhovac

Datum i mjesto rođenja: 17.10.1975. godine u Prijedoru.

Bračni status: Oženjen, otac dva djeteta.

Zaposlenje: Fond PIO Republike Srpske.

Obrazovanje: završio dva fakulteta (Banja Luka, Novi Sad), postdiplomski studij (Novi Sad).

Tema magisterija: Upravljanje ljudskim resursima u poštanskom sistemu Republike Srpske.

Ostalo: učesnik rata (RVI – trajno), odbornik – šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Prijedor, obavljao poslove asistenta na Koledžu Janjoš na predmetima Mikroekonomija, Makroekonomija i Ekonomija Evropske Unije.

Objavio dva naučna rada u stručnom časopisu „Poslovni informator“ Istočno Sarajevo: „Upravljanje ljudskim resursima u savremenom tržišnom okruženju“ i „Uloga informacionih tehnologija u upravljanju ljudskim resursima“.

Poruka:
Znanje i obrazovanje najveći su kapital svakog čovjeka. Kapital predstavlja garanciju sigurne budućnosti a sigurnu budućnost Vam nudi SNSD-Milorad Dodik i zato za odbornika kandiduje – 4. Mr Dražen Vrhovac.

Drago Tadić za gradonačelnika Prijedora; Dražen Vrhovac za odbornika u Skupštini grada Prijedora.