Saopštenje FK Rudar Prijedor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U petak, 03.08.2012. godine, sa početkom u 20:00 časova, biće održana redovna i izborna Skupština FK “Rudar Prijedor” Prijedor na kojoj će biti razmatrano više tačaka.

“Nakon obavljenih svih neophodnih konsultacija, zakazana je sjednica Skupštine Kluba na kojoj će biti imenovani Predsjednik i dva podpredsjednika, kao i članovi Upravnog odbora Kluba. Takođe je predviđeno da se razmotri revizorski izvještaj o radu Kluba za 2011. godinu i izvještaj o radu Komiteta za hitna pitanja”, rekao je Božo Grbić, Predsjednik Skupštine FK “Rudar Prijedor” i dodao, “Pored ovih tačaka biće predložen i operativni plan rada za 2012/2013, ali I određene izmjene i dopune Statuta Kluba.”

Nakon prvog sastanka Upravno odbora Kluba, koji se očekuje početkom naredne sedmice, i donesenih Odluka o imenovanjima na ostale pozicije u organizacionoj strukturi Kluba, održaće se konferencija za štampu, i na ovaj način prezentovana imenovanja i zvanične informacije o daljim planovima i aktivnostima u radu Kluba.

Share.