2. kolektivno vjenčanje, Prijedor 2011, 10.09.2011. [video]