3. kolektivno vjenčanje, Prijedor 2012, 14.09.2012. [video]