Apsolventska žurka Visoke medicinske škole i Rudarskog fakulteta Prijedor, 14.06.2012.