Banjalučki tamburaši, Gradska pivnica kod Mađarice Prijedor, 08.10.2011.