Beogradski Sindikat, Bellini ljetna bašta Prijedor, 16.06.2012.