Budi rudar na jedan dan, 18.09.2012.

Foto: IgorBajic.com