16 dana aktivizma

Komisija za ravnopravnost polova opštine Prijedor uključila se u akciju i podržala inicijativu za obilježavanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama .Predsjednica komisije Azra Pašalić potvrdila je da će i na području opštine Prijedor na preporuku Gender centra Vlade RS biti provedena kampanja „Bijela vrpca-Muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama“.

-Podjelom promotivnog materijala i nošenjem bijelih vrpci do 10.decembra predstavnici političkih partija, lokalnih vlasti i institucija i formalno su podržali ovu kampanju čiji je cilj podizanje svijesti muškaraca o radno zasnovanom nasilju i njihovom uključivanju u sprečavanju nasilja nad ženama, kazala je Pašalićeva.  

Ona je dodala da je i ovakav vid podrške veoma bitan jer se time broj zagovarača i aktivnih saveznika u borbi protiv ovog vida nasilja znatno povećava. 

Inače,  međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja , koja je pokrenuta 1991. godine obilježava 156 zemalja, kojom se poziva na uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama.

Opština Prijedor

Comments are closed.