Adaptacija kapaciteta Doma zdravlja u Prijedoru

U adaptaciju postojećih kapaciteta Doma zdravlja u Prijedoru, među kojima je i stomatologija, te izgradnju tri nove i dogradnju jedne ambulante porodične medicine, ove građevinske sezone biće uloženo milion KM. Direktor prijedorskog Doma zdravlja Mladen Miodragović izjavio je da je ova zdravstvena ustanova ispunila sve obaveze, od izrade projektne dokumentacije, pribavljanja građevinske dozvole, rješavanja imovinskih odnosa, pa do donošenja odluka koje je tražila opštinska administracija u vezi sa izgradnjom i adaptacijom ambulanti porodične medicine. On je dodao da početak radova sada isključivo zavisi od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koje bi trebalo da raspiše tender i da odabere izvođača radova. Prijedorski Dom zdravlja trenutno ima 31 ambulantu porodične medicine, a planom je predviđeno da do 2010. godine, kada se u RS definitivno prelazi na koncept porodične medicine, bude otvoreno još 11 ambulanti. Sredstva u iznosu od 1,5 miliona KM za adaptaciju postojećeg i izgradnju novog prostora, te njegovo opremanje savremenom medicinskom i ostalom neophodnom opremom, obezbijediće Svjetska banka i prijedorska opština.

Izvor: Radio Prijedor

Comments are closed.