Administrativna služba dobija novu organizacionu jedinicu

opstina

Grad Prijedor ušao je u proces formiranja Jedinice za upravljanje razvojem /JURA/ u okviru administrativne službe, navodi se u Izvještaj o implementaciji Strategije integralnog razvoja grada Prijedora 2014-2024.

„Neophodno je formalno uspostaviti ovu jedinicu i ojačati kapacitete za efikasniju i efektivniju realizaciju strategije razvoja i kvalitetniji način koordinisanja procesom implementacije projekata iz strategije u narednim godinama“, navodi se u ovom izvještaju.

Broj započetih i u potpunosti realizovanih projekata u odnosu na ukupan broj planiranih projekata u izvještajnom periodu je 82 odsto, a ukupan procenat realizacije planiranih sredstava je 62 odsto.

„Ukupna vrijednost realizovanih projekata je 22.038.264 KM, što je 62 odsto realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. U pogledu privlačenja eksternih sredstava procent od 93 odsot eksternih sredstava ukazuje na zadovoljavajuće stanje“, navodi se u izvještaju.

Među najznačajnijim projektima su izgradnja nove energane na drvnu biomasu, rekonstrukcija postojeće i izgradnje nove mreže vodovodnog sistema, rekonstrukcija postojećih ili izgradnja novih objekata osnovnih škola, projekti rekonstrukcije srednjih škola i izgradnja nadvožnjaka u naselju Pećani.

Prema podacima iz ovog izvještaja, Prijedor ima 97.588 stanovnika, od čega je 14.238 zaposlenih ili 14.59 odsto od ukupnog broja stanovnika, dok je prosjek u Srpskoj 18,75 odsto. Broj nezaposlenih u Prijedoru je 7.270 ili 7,45 odsto, dok je u Republici Srpskoj stopa nezaposlenosti 10,21 odsto.

Prosječna isplaćena neto plata na području grada Prijedora u decembru 2015. godine iznosila je 811 KM, dok je prosječno isplaćena neto plata u Republici Srpskoj u istom mjesecu iznosila 834 KM.

U školskoj 2014/2015, godini osnovnu i srednju školu u Prijedoru su pohađala 8.352 učenika ili 86 učenika na hiljadu stanovnika, dok je prosjek Republike Srpske 103 učenika na hiljadu stanovnika.

Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u Prijedoru je 6.800 KM.

Comments are closed.