Agencija za ekonomski razvoje opštine Prijedor „PREDA-PD“: Kako pristupiti fondovima Evropske unije za poljoprivredu

Agencija za ekonomski razvoje opštine Prijedor „PREDA-PD“ u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u Prijedoru je danas organizovala „IPARD info dan“ za oko dvadesetak poljoprivrednika s područja Prijedora kako bi ih upoznala sa uslovima pristupa fondovima Evropske unije.

„Cilj info dana je predstavljanje mogućnosti finansiranja projekata kroz petu komponentu instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije (IPARD), namijenjenu poljoprivredi i ruralnom razvoju u BiH koja će biti dostupna od 2013. godine“, rekao je predstavnik Agencije „PREDA-PD“ Rade Rosić.

Prema njegovim riječima, peta komponenta ima tri prioriteta, a to su razvoj tržišne ekonomije i uvođenje evropskih standarda, uvođenje pilot projekata iz oblasti razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine i razvoj ruralne ekonomije.

„Hrvatska koristi sredstva iz IPARD fonda od 2006. godine i godišnje povlači oko 33 miliona KM, a BiH bi u prvoj godini trebalo da dobije oko 5 miliona KM“, kazao je Rosić.

Konsultant GIZ-a za IPARD projekte iz Hrvatske Kristijan Mavrek rekao je da je za proteklih nekoliko mjeseci edukovano osoblje Agencije „PREDA-PD“ koji će u narednom periodu poljoprivredi i prehrambenom sektoru omogućiit pristup IPARD fondovima.

„Po metodologiji EU, koja je bila na snazi u Češkoj, Poljskoj, Sloveniji i Hrvatskoj i koja će se primjenjivati i u BiH, predstavićemo sve korake, od pripreme ideje do isplate sredstava. Prema našim saznanjima, BiH neće biti potrebno da dobije status kandidata da bi pristupila ovim fondovima“, kazao je Mavrek.

„Ipard“ info danu u Prijedoru prisutvovali su farmeri koji se bave uzgojem koka nosilja, krava muzara i tovnih svinja, voćari, pčelari, ratari, predstavnici poljoprivrednih gazdinstava, nevladinih organizacija i ruralnog turizma.
SRNA

Comments are closed.