Akcija Ekološkog pokreta „Omarska“

Ekološki pokret „Omarska“ iz istoimenog prijedorskog naselja organizovao je vikend akciju sadnje drvoreda duž novog, vještačkog toka rijeke Gomjenice. Prirodni tok ove rijeke prošle godine izmjestilo je preduzeće „Arselor Mital Prijedor“ u dužini od sedam kilometara u okviru aktivnosti na pripremi novog površinskog kopa željezne rude Buvač. “Pokrenuli smo akciju pošumljavanja, odnosno sadnje drvoreda, jer je pomjeranjem prirodnog toka rijeke Gomjenice došlo do narušavanja prirodnog eko-sistema kojem treba vratiti ravnotežu“, rekao je član Ekološkog pokreta „Omarska“ Dalibor Grabež. On je naveo da je Eko pokret u saradnji sa preduzećem „Tamaris“ iz Banjaluke, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom ukrasnog bilja i drveća, uspio obezbijediti veći broj sadnica. „Preduzeće Tamaris doniralo je određene vrste drveća koje mogu da se prilagode uz sami tok rijeke Gomjenice, kao što su jasen i spiralna vrba, a Šumsko gazdinstvo Prijedor, šumska uprava i rasadnik obezbijedili su određene količine medonosne vrste bagrema i evodije koja će se kasnije koristiti i u pčelarskoj proizvodnji, jer u Omarskoj postoji i Udruženje pčelara“, istakao je Grabež. Akcija je potpomognuta i od rudnika „Arselor Mital Prijedor“ koji je omogućio pripremu terena za pošumljavanje. S obzirom na dužinu izmještenog toka rijeke „Gomjenice“, koji će sa obje obale biti pošumljen u ukupnoj dužini od oko 15 kilomatara, akcija neće biti okončana u ova dva dana vikenda i biće nastavljena u jesen, jer je sezona ovakvih radova pri kraju. U akciji su učestvovali, osim članova Eko pokreta „Omarska“, koji ima 35 aktivista, i učenici Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Omarske i mještani.

Comments are closed.