Akcija proljetnog uređenja grada

Opština Prijedor je za akciju proljetnog uređenja grada izdvojila oko 20.000 KM, osim redovnih aktivnosti predviđenih programom zajedničke komunalne potrošnje. Obezbijeđeno je 10 000 sadnica cvijeća, 100 sadnica ukrasnog grmlja, 40 klupa i 40 korpi za uređenje škola i mjesnih zajednica. U ovu akciju, čiji je moto „Ljepši i čistiji grad treba biti briga svih nas“, pozvani su da se uključe građani, mjesne zajednice, vlasnici poslovnih prostora, škole, omladinske organizacije, nevladine organizacije i zajednice etažnih vlasnika i da daju svoj doprinos očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine, komunalne i zdravstvene higijene. Aktivnosti će obuhvatiti čišćenje grada, odnosno uređenje zelenih površina oko škola, poslovnih objekata, stambenih zgrada, ulica, trotoara, obala i korita rijeka i drugih neuređenih površina na području opštine Prijedor. Opština će organizovati besplatan odvoz prikupljenog otpada, kao i odvoz kabastog otpada, a prema utvrđenom rasporedu gradskog komunalnog preduzeća. Akcija uređenja grada trajaće do kraja aprila.

Comments are closed.