Akcija zaštite od komaraca

Akcija preventivne zaštite od komaraca na području opštine Prijedor biće realizovana večeras od 19 do 22 sata. Obuhvatiće šire područje grada, Pećane, Raškovac, Urije, Puharsku, Berek, Kokin Grad, Orlovaču, Vrbice, područje oko Celpaka i sve parkove. Podrazumijeva uništavanje odraslih formi komaraca tretiranjem sa zemlje a obaviće ga preduzeće Eko-bel iz Laktaša. Prema odluci načelnika opštine preduzeća i ustanove su obavezni da tamo gdje je to potrebno omoguće pristup ekipi za izvođenje ove akcije, a pčelari da zaštite svoje pčele. Preventivnu dezinsekciju nadgledaće sanitarna inspekcija u saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom.

Comments are closed.