Akcija Zaštitimo našu djecu

Pripadnici prijedorske Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja provode dio akcije “Zaštitimo našu djecu“, koji se ogleda u neposrednom prisustvu policije u blizini osnovnih škola, kontroli saobraćaja i pomoći najmlađim učesnicima pri bezbjednom dolasku i odlasku iz škole. Policajci su ispred Osnovne škole “Desanka Maksimović“ i Muzičke škole dijelili vozačima propagandne letke, dok su đacima poklanjali školski raspored na kojem su i ilustracije mogućih opasnosti na ulici. Komandir saobraćajne policije Marinko Gnjatović rekao je da policija u saradnji sa školama prijedorske regije i lokalnim automoto društvima radi i na analizi stanja prilaznih puteva, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na njima i planiranju mjera koje treba preduzeti radi što bezbjednijeg učešća djece u saobraćaju. “U planu je i održavanje predavanja o poznavanju saobraćajnih pravila u svim centralnim i područnim školama“, dodao je Gnjatović.

Comments are closed.