U akciji „vozač-pješak“ sankcionisana 232 vozača i 40 pješaka

Nastavljajući sa kontinuiranim planskim aktivnostima na realizaciji republičke reakcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ Policijska uprava Prijedor je u vremenskom periodu od 12. do 15. septembra 2017. godine provela akciju pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim akcentom na prekršaje koji nastaju kao posljedica nepoštovanja obaveza vozača prema pješacima, kao i prekršaje koji se ogledaju u nepropisnom kretanju pješaka.

Tokom navedene akcije, zbog počinjenog prekršaja, sankcionisana su 232 vozača i 40 pješaka. Većina od ukupnog broja prekršaja za koje su sankcionisani vozači odnosila se na nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu, dok je najveći broj pješaka sankcionisan zbog prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza.

Tokom akcije policijski službenici uočili su i sankcionisali i 198 drugih prekršaja koji nisu bili akcenat kontrole.

Akcija pojačane kontrole planirana je i realizovana kako bi se represivnim i preventivnim mjerama uticalo na bezbjednosna kretanja u oblasti saobraćaja, prvenstveno u cilju povećanja stepena bezbjednosti pješaka kao jedne od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače da se prilikom kretanja vozilom pridržavaju zakonom propisanih obaveza prema pješacima, posebno prema djeci, a istovremeno skrećemo pažnju pješacima da se strogo pridržavaju zakonskih pravila o kretanju na putu jer samo na taj način mogu bezbjedno da učestvuju u saobraćaju.

Policijski službenici ove Policijske uprave i u narednom periodu nastaviće sa praćenjem stanja u ovoj oblasti i preduzimanjem potrebnih mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti na očuvanju i podizanju dostignutog nivoa bezbjednosti saobraćaja.

Izvor: MUP RS

Comments are closed.