Akcioni plan za romsku populaciju [video]

Na području Prijedora živi oko 750 Roma od kojih je samo dvoje zaposleno. S ciljem rješavanja problema ove populacije, usvojen je Akcioni plan kojim je za romsku popualciju predviđeno oko 10.000 maraka za ovu godinu.

Na području grada 117 Roma je u procesu traženja zaposlenja, od njih dvoje je završilo višu školu u Prijedoru.

– Žalosno je to da je iz ove najbrojnije nacionalne manjine samo dvoje zaposleno. Svi znamo kako Romi žive i da je neophodno posvetiti malo više pažee kada je u pitanju ova nacionalna manjina – kaže Ramo Salešević, predsjednik Udruženja Roma Prijedor i potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske.

Budžetskom stavkom Prijedor je izdvajao 15 hiljada maraka za zapošljavanje Roma. Međutim, za 2018. i 2019. godinu ova novčana sredstva nisu izdvojena što je bila i tema jedne od sjednica gradske Skupštine.

– Јa sam pitao na zadnjoj sjednici, u ime reda nacionalnih manjina, zašto nema te stavk. Grad nije znao odgovor a ja sam rekao da ću tražiti da se ispita gdje su te pare – istakao je Andrija Vukotić, odborniuk SNSD-a iz reda nacionalnih manjina.

U Gradskoj Upravi kažu, u cilju položaja boljeg života Roma na području grada usvojen je Akcioni plan za period 2019-2023 godina, u oblastima zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, obrazovanje i socijalno-zdravstvena zaštita.

Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Prijedor, navodi da se radi na unapređenju obrazovanja, da ih što više bude ukljičeno u sistem, da bude onemogućen svaki vid diskriminacije romske djece ali takođe da se omoguće i prekvalifikacije Roma i kroz taj način da se unaprijedi i zapošljavanje.

– Za taj akcioni plan je obezbjeđeno 9.900 KM – naglašava Vukotić i dodaje da će tražiti u okviru nacrta za 2020. god. u ime nacionalnih manjina, da se taj iznos poveća na br 40.000 KM.

Novčana sredstva u okviru Akcionog plana biće utrošena za renoviranje zapaljenog stana u romskoj zgradi.

Izvor: RTRS

Comments are closed.