Aktima preduzeća regulisati pitanje nadoknada

Odbornici Skupštine opštine Prijedor zaključili su na posljednjem zasjedanju lokalnog parlamenta da je neohodno aktima preduzeća regulisati pitanje nadoknada članovima upravnih i nadzornih odbora, jer ovo pitanje ne proizilazi neposredno iz Zakona o preduzećima i Zakona o javnim preduzećima. Ovaj skupštinski zaključak uslijedio je nakon „Informacije o presudama Okružnog suda u vezi dosuđenih naknada članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća čije je osnivač opština“, a koju je podnio načelnik opštine Marko Pavić. Odbornici su na sjednici prihvatili i neopozivu ostavku člana Upravnog odbora Dječijeg vrtića „Radost“ Gorane Bosančić i donijeli odluku o raspisivanju javnog konkursa o popuni upražnjenog mjesta u ovom organu. Na skupštinskoj sjednici nije pročitano obrazloženje ostavke, koja je uslijedila poslije pisanja medija o tužbi koju su Bosančićeva, kao i još 4 člana nekadašnjeg upravnog i nadzornog odbora Dječijeg vrtića „Radost“, podnijeli protiv ove ustanove kojom su upravljali. Prema izvršnim sudskim presudama Dječiji vrtić „Radost“ dužan je isplatiti 28.882 KM na ime naknada za 5 članova bivših upravnog i nadzornog odbora, pripadajuće kamate, te sudske troškove koji iznose oko 7.700 KM. Sudskom presudom Centar za socijalni rad i opština dužni su za osam članova bivše upravljačke strukture isplatiti naknade u visini 41.477 KM i kamate koje mogu biti obračunate do visine glavnog duga, kao i sudske troškove više od 7.000 KM. Centru će iznos biti umanjen za sredstva koje je trebalo da plati Dragici Čađo i Spasoju Saviću koji su, kako je načelnik opštine obavijestio Skupštinu, odustali od naknada koje im, po presudi, pripadaju uz obrazloženje da ne žele da nanose štetu preduzeću u kojem rade. Načelnik opštine Marko Pavić je rekao da su ove izvršne presude sa presudom „teškom“ oko 400.000 KM za smještaj štićenika u dom u Pazarići, budžet opštine opteretile sa više od pola miliona KM. On je naglasio da će sve troškove koje institucije naprave same snositi, a da će opština voditi računa da izvrše napravljene obaveze. „Želim da učinim odgovornim institucije i ljude u njima da shvate da nema sredstava za pokrivanje troškova izvan njihovog budžeta“, istakao je Pavić. Prilikom rasprave o ovoj informaciji, odbornici su isticali da opština i ove ustanove poštuju zakonitost i da sa bivšim članovima upravljačkih struktura pokušaju napraviti dogovor oko isplate sredstava kako ne bi došlo do blokade rada „Vrtića“ i Centra za socijalni rad. Skupština je na posljednjoj sjednici usvojila i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština. Među njima su i Dječiji vrtić „Radost“ i Centar za socijalni rad, te Turistička organizacija, Gradska apoteka, Galerija, Pozorište, Dom zdravlja, Centar za prikazivanje filmova i Sportska dvorana.

Comments are closed.