Aktivnosti na preseljenju Zelene pijace na Pećanima

Skorim početkom građevinske sezone počeće i aktivnosti na preseljenju prijedorske Zelene pijace sa sadašnje na novu lokaciju na Pećanima, a vrijednost prve faze radova je oko 600.000 KM. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić je potvrdio da će lokalitet nove pijace biti u neposrednoj blizini sadašnje zelene pijace. „Raspisali smo tender za pokrivanje kanala kolektora, kao i za zemljane radove i očekujemo da će ti poslovi početi s novom građevinskom sezonom“, rekao je Pavić i naglasio da se radi o velikom zahvatu tokom kojeg će nakon ograđivanja prostora biti nasut i pokriven kanal do ušća Puharske. Načelnik je izrazio očekivanje da će tokom godine pijaca biti potpuno dovršena i preseljena sa sadašnje lokacije, na kojoj Rudnici željezne rude „Ljubija“ namjeravaju graditi stambeno-poslovni centar. Zelena pijaca je na postojeću lokaciju privremeno smještena još prije gotovo 25 godina i na njoj se trenutno nalaze 52 robna i 48 štandova na kojima poljoprivrednici prodaju svoje proizvode, 30 prodajnih mjesta piljara, 10 kioska sa prehrambenim proizvodima, 4 grila, poljoprivredna apoteka i 10 mjesta za velike kamione. „Osim stanovnika najvećeg prijedorskog naselja Pećani, u interesu je i preduzeća Gradska tržnica da pijaca nastavi sa poslovanjem, jer im ona donosi 60 odsto ukupnog godišnjeg prihoda“, rekao je Pavić. Osim premještanja ove, Prijedor bi uskoro mogao da dobije još jednu pijacu, koja bi trebala biti smještena na prostoru nekadašnjeg skladišta „Krivaja“ u naselju Urije. „Još prošle godine počeli smo posredstvom Gradske tržnice neke radove na otvaranju ove pijace. Međutim, budući da nismo zadovoljni onim što je do sada urađeno, opština će preuzeti sve aktivnosti i već na proljeće, kada vremenski uslovi dozvole, završiti radove na uređenju i tog prostora, tako da će stanovnici još jednog velikog naselja, kakve su Urije, dobiti svoju pijacu“, rekao je načelnik Pavić. U opštini je procijenjeno da će oko 50.000 KM biti dovoljno da na Urijama bude ograđen i betoniran prostor kako bi pijaca mogla biti otvorena.

Comments are closed.