Aktivnosti Odsjeka za urbanizam opštine Prijedor u 2011. godini

Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
OBAVJEŠTENJE O AKTIVNOSTIMA ODSJEKA U 2011.
U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Prijedor, Skupština opštine je na svojim redovnim zasjedanjima u 2011.godini u oblasti građenja, planiranja i uređenja prostora uz pripremu Odjeljenja za prostorno uređenje, donijela slijedeće Odluke: Odluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2011. Sastavni dio ove Odluke je Program uređenja građevinskog zemljišta za 2011.godinu ( „Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 2/11). Odluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2011.godini („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 2/11).
-Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2011.godini („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 2/11).
-Odluku o donošenju Plana parcelacije za dio gradskog naselja Donja Puharska – Sekcija 1 i Sekcija 2 („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 6/11).
-Odluku o donošenju Plana parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište“ („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 6/11). Odluku o donošenju Plana parcelacije za dio gradskog naselja Bistrica („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 6/11).
-Odluku o donošenju Regulacionog plana poslovne zone „Čirkin polje“ u Prijedoru – Sekcija 1 („Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 8/11).

U Odjeljenju su u toku pripremne aktivnosti na izradi dva sprovedbena dokumenta prostornog uređenja za čiju izradu su Odluke o pristupanju izradi donesene u toku 2011.godini i to:
-Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 3)
-Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2

Sredinom 2010.god. stupio je na snagu novi Zakon o uređenju prostora i građenju čime su se za Odjeljenje u toku 2011.godine stvorile obaveze u pogledu usklađivanja određenog broja opštinskih odluka kojima se regulišu neke oblasti iz nadležnosti Odjeljenja sa novim zakonskim rješenjima kao i donošenje novih Odluka. Tako su pripremljene i u toku 2011.godine od strane Skupštine opštine Prijedor donesene:
-Odluka o postavljanju, izgradnji i uklanjanju odjekata za koje nije potrebno odobrenje za građenje,
-Odluka o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera
-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Aktivnosti pokrenute u 2010.god. na izradi Projekta uvođenja GIS-a u opštini Prijedor, Tim za implementaciju nastavio je i u toku 2011. godine i u tom smislu odrađeni su značajni poslovi. To se u prvom redu odnosi na okončanje postupka javne nabavke softvera i hardvera u svrhu uvođenja GIS-a u Opštini Prijedor i izbor nakpovoljnijeg ponuđača a na osnovu definisanog i usvojenog projektnog zadatka ovog Tima.
Nakon potpisivanja Ugovora za isporuku softvera, izvršena je i predaja postojeće planske dokumentacije svih nivoa od strane ovog Odjeljenja za potrebe obrade i koverzije podataka firmi „INOVA“ iz Banjaluke koja je i isporučilac softvera. Za konačan završetak navedenih aktivnosti predstoji nabavka odgovarajućeg broja radnih stanica odgovarajućih karakteristika.
Tekst – Opština Prijedor
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.