Aktivnosti povodom Međunarodnog dana žena

Komisija za ravnopravnost polova i društveni položaj žene Skupštine opštine Prijedor u saradnji sa Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i nevladinim organizacijama organizovaće više aktivnosti povodom obilježavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena. Ova komisija organizovaće u nedelju, 7.marta, u prostorijama Doma u Donjoj Puharskoj okrugli sto o temi „Provođenje Zakon o ravnopravnosti polova“, a na Dan žena promotivni štand na glavnom gradskom trgu ispred nekadašnje robne kuće Patrija, te u Ljubiji. Skupštinska Komisija za ravnopravnost polova i društveni položaj žene pozvala je žene koje su nosioci funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, kao i u privredi, obrazovanju i kulturi u opštini Prijedor da im se pridruže u najavljenim aktivnostima s ciljem promovisanja ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. „Ovaj dan je prilika da se ujedine, povežu i mobilišu za suštinske promjene koje će donijeti dobrobit svima, a, prije svega, veća prava u oblasti zapošljavanja, bolje uslove rada i veće učešće žena u vlasti, kako na opštinskom tako i na entitetskom i državnom nivou“, navedeno je u saopštenju Komisije. Komisija je podsjetila da se ove godine obilježava 100 godina od ustanovljavanja ovog praznika i podizanja svijesti javnosti o značaju ovog dana za ravnopravnost polova i ženska ljudska prava, a UN obilježavaju Dan žena pod sloganom „Jednaka prava, jednake mogućnosti: napredak za sve“.

Comments are closed.