Apel građanima – preuzmite u zakonskom roku vaše putne isprave

pasos

Centar javne bezbjednosti Prijedor poziva sve građane koji su predali zahtjev za izdavanje putnih isprava – pasoša da ih preuzimaju u zakonom predviđenom roku.

Podsjećamo, rok za izradu lične karte je najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje ili zamjenu lične karte, a što je regulisano „Zakonom o ličnim kartama državljana BiH“ (Službeni glasnik BiH 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12). Kada su u pitanju vozačke dozvole rok za izradu vozačke dozvole je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje ili zamjenu iste, a isto je regulisano „Pravilnikom o vozačkim dozvolama BiH“ (Službeni glasnik BiH 13/07 i 43/15).

Napominjemo, zakonskim i podzakonskim aktima nisu regulisani rokovi za preuzimanje lične karte i vozačke dozvole, što znači da građanin koji je predao zahtjev za izradu ili zamjenu LK ili VD svoj dokument može preuzeti kada je u mogućnosti.

Putna isprava-pasoš se izdaje u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva za izdavanje istog, a regulisano je „Zakonom o putnim ispravama BiH“ (Službeni glasnik BiH 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13).

S tim u vezi, u izmjenjenom Uputstvu Ministarstva civilnih poslova BiH o načinu oduzimanja i poništenja putne isprave od 07.01.2014. godine, regulisano je da putna isprava-pasoš, koja u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave (30 dana) ne bude preuzeta ista će biti poništena.

Na području Centra javne bezbjednosti Prijedor evidentiran je manji broj pojedinačnih slučajeva gdje građani nisu u zakonskom roku preuzeli putnu ispravu, te da je ista iz navedenih razloga poništena.

Kako bi izbjegli nepotrebne troškove, apelujemo na naše građane, da se pridržavaju pomenutih rokova.

Autor: MUP RS

Comments are closed.