Apel za racionalniju potrošnju vode i preventivnu zaštitu od požara

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zaoda Republike Srpske u periodu od 20.-26.08. 2012.godine očekuje se stalni porast temperatura vazduha koje će do kraja sedmice dostizati i 40 stepeni Celzijusa.

Za ovaj period se ne predviđaju padavine što može uticati na pogoršavanje uslova za vodosnabdjeanje stanovništva..

Imajući u vidu navedene prognoze naredni period se može okarakterisati i kao period povećane opasnosti od požara zbog čega se apeluje na stanovništvo i pravne subjekte na području Prijedora da preduzmu sve neophodne mjere preventivne zaštite a prije svega mjere zaštite od požara u cilju sprečavanja požara, pravovremenog uočavanja – otkrivanja požara i blagovremenog dojavljivanja Teritorijalnoj varogasnoj jedinici Prijedor na broj 123.

Ovo je neophodno radi uspješnog gašenja požara na samom začetku i što efikasnije zaštite stanovništa i materijalnih dobara te ublažavanja posljedica požara.

Istovremeno apelujemo da se u narednom periodu od strane stanovništa i privrednih subjekata primjenjuju sve mjere racionalne potrošnje vode.
Načelnik opštine
Marko Pavić

Comments are closed.