Apel za racionalnu potrošnju vode

vodovod prijedorPoštovani sugrađani,

U posljednje vrijeme primjetno je znatno povećanje potrošnje vode od strane naših korisnika, što je i razumljivo imajući u vidu visoke temperature zabilježene posljednjih dana.

Potrošnja vode ovih dana dostiže i 410 l/s, što su maksimalne vrijednosti i blizu su ukupnih instalisanih kapaciteta.

„Vodovod“ Prijedor za sada uspijeva održavati sistem vodosnabdijevanja u funkciji, bez obzira na povećanje potrošnje.

Međutim, prisutna je masovna neracionalna potrošnja vode, kao što je zalijevanje poljoprivrednih usjeva, pranje površina i slično, i to ne samo vodom koja se fakturiše preko vodomjera, nego i vodom koja se paušalno fakturiše.

Ovakvim nesavjesnim ponašanjem neki potrošači koriste ogromne količine vode koje zapravo ne plaćaju, a ujedno smanjuju ukupnu količinu vode koja treba da bude na raspolaganju za snabdijevanje ostalih potrošača.

Do sada je zabilježen i veliki broj slučajeva neovlaštene potrošnje vode, za koje je „Vodovod“ dostavio 21 zahtjev za intervenciju Komunalnoj policiji, na osnovu kojih Komunalna policija provodi zakonski propisanu proceduru i u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem podnosi prekršajne prijave Sudu.

Ukoliko se nastavi sa ovakvom nesavjesnom i neracionalnom potrošnjom, u ovoj situaciji neće biti moguće održavati sistem vodosnabdijevanja u punoj funkciji i obezbijediti dovoljne količine vode za sve naše potrošače.

U cilju kontrolisanja potrošnje vode „Vodovod“ Prijedor će formirati nekoliko timova za kontrolu potrošnje, koji će obilaziti teren i vršiti kontrolu mjernih mjesta, unutrašnjih instalacija i potrošnje koja se paušalno fakturiše, sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja neracionalne potrošnje, nelegalnih priključaka i „krađe“ vode.

Ovim putem apelujemo na naše potrošače da vodu koriste savjesno i racionalno, što je uostalom i propisano Odlukom o vodovodu i kanalizaciji (Sl.gl. Oštine Prijedor br.5/07).

Neracionalno trošenje vode uzrokuje ogromnu štetu, jer dovodi u situaciju dio potrošača da ostanu bez pitke vode.

Nesavjesne potrošače upozoravamo da se ne upuštaju u nedozvoljene radnje neovlaštene potrošnje vode i da ćemo u takvim slučajevima podnositi krivične prijave protiv njih, a kazne iznose i po nekoliko stotina KM.

Autor: Vodovod a.d. Prijedor

Comments are closed.