Arcelor Mittal Prijedor-Edukacijom do zdravlja

Kompanija Arcelor Mittal Prijedor obilježava mjesec septembar kao mjesec zdravlja, a jedna od završnih aktivnosti bilo je današnje stručno predavanje na temu „Zaštita zdravlja i zaštita na radu“ kojem je prisustvovalo oko 150 radnika ove kompanije i koje je održano u Centralnoj radioni. Generalni menadžer kompanije Murari Mukardži je istakao da je ova aktivnost postala tradicija kompanije koja je koncentrisana na podizanje svijesti ljudi vezano za zdravlje i zdravstvene uslove te zaštitu na radu. „Mi smo kampanjom koju provodimo tokom čitave godine željeli da utičemo na svijest naših radnika ističući da je svijest o tome kako zdravo živjeti i na koji način zdravo postupati veoma značajna za njih, ali i njihovu djecu, njihove porodice“, rekao je Murari. Predavanja za prisutne radnike Arcelor Mittal Prijedora su održali dr.Azra Pašalić na temu“Prevencija I tretman bolesti disajnih puteva“, dr. Biljana Kočević Savić na temu „Gojaznost“ i dr. Mladen Miodragović na temu „Ergonomija na random mjestu“.
Kako je rekla dr. Azra Pašalić, astma je hronična plućna bolest od koje u svijetu boluje oko 300 miliona ljudi a prevencija je jedan od najboljih načina borbe protiv ove bolesti. „Astmu možemo prevenirati a možemo i dobro liječiti. Ukoliko ljudi znaju nešto više o svojoj bolesti oni će se znati bolje i ponašati i na neki način će sami preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. Jedno ovakvo predavanje koje je na temu zaštite zdravlja organizovala kompanija Arcelor Mittal Prijedor odličan je primjer kako treba da se ponašaju odgovorne kompanije“, istakla je Pašalićeva. Milan Šicar, rukovodilac službe zaštite na radu, zaštite zdravlja i ekologije u Arcelor Mittal Prijedor je istakao da od svih mjera i aktivnosti najbolje rezultate daju edukacije. „Permanentne edukacije kojima ljudima neprekidno dozirate pozitivne vrijednosti o značaju očuvanja zdravlja i mjerama koje se preduzimaju u cilju poboljšanja zdravlja, daju najbolje rezultate, a posjećenost ovog stručnog predavanja ide u prilog ovoj tvrdnji“, rekao je Šicar.
Rudar Duško Milošević je naglasio da su ova predavanja veoma značajna za rudare. „Značajno je zato što rudari rade veoma teške, složene i opasne poslove. Svako je predavanje vrlo važno za zdravlje radnika pogotovo za radnike koji rade na takvim poslovima jer je zdravlje rudara više ugroženo od radnika u drugim profesijama“, kazao je Milošević. Osim obraćanja rukovodstva kompanije i predavanja na temu zaštite zdravlja održana je i prezentacije analize podataka iz Službe Zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Tekst – SRNA i GradPrijedor.com
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.